Domov > INFO BONBÓN > Darujte 2% z dane

Darujte 2% z dane články

 • Potrebné údaje o občianskom združení

  Posledná úprava:16.01.2022

  Potrebné údaje o občianskom združeníObchodné meno: BOJ s SMA, občianske združenie, Adresa: Cintorínska 8, 925 82 Tešedíkovo, IČO: 42210071, Právna forma: Občianske združenie

  Viac »
 • Ak ste zamestnanec

  Posledná úprava:22.01.2023

  Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ ► Najneskôr do 15. februára 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa (mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov (kliknite pre stiahnutie tlačiva) a v časti III: vyznačte: "Žiadam o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods."

  Viac »
 • Ak ste FO, ktorá si sama podáva daňové priznanie

  Posledná úprava:22.01.2023

  Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie podávate sami ► V daňovom priznaní pre FO sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa, kde stačí vyplniť údaje o občianskom združení (kliknite pre potrebné údaje) a sumu, ktorú chcete poukázať.

  Viac »
 • Ak ste právnická osoba

  Posledná úprava:22.01.2023

  Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka, minimálna poukázaná suma v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 €. V daňovom priznaní pre PO v časti IV. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane

  Viac »