Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako boli vybrané matky chorých detí? Predstavme si Boha vznášajúceho sa nad zemou rozhodujúceho o stelesnení ideálov, ktorú vykonáva s veľkou starostlivosťou a rozvahou. Poúča svojich anjelov, aby všetko zapisovali do veľkej knihy.

"Táto dostane dcéru. Jej patrónom bude svätá Cecília."

"Táto bude mať dvojičky. Ich patrónom bude svätý Matúš."

"Táto bude mať syna.  Daj jej patróna svätého Gerharda. Je zvyknutá na rúhanie."

Nakoniec však anjelovi nadiktuje jedno meno a usmeje sa. "Tejto dáme choré dieťa."

Anjel  je zvedavý. "Prečo práve tejto Bože? Je taká šťastná."

"Práve preto", odpovedá Boh s úsmevom. "Mohol by som dať choré dieťa matke, ktorá nevie čo je radosť? To by bola ukrutnosť!"

"Ale bude mať dosť trpezlivosti?" spýtal sa anjel.

"Nechcem, aby mala príliš veľa trpezlivosti, ináč aby sa utopila v mori ľútosti, bolesti a beznádeje. Raz, keď prekoná šok a hnev prebolí, určite to zvládne. Dnes som ju sledoval, mala pocit sebavedomia a nezávislosti, ktorý je tak potrebný pre matku. Vidíš, dieťa ktoré jej dávam, má svoj vlastný svet. Musí ho naučiť žiť v jej svete a to nebude ľahké."

"Pane Bože myslím si, že tá žena v teba neverí."

Boh sa usmeje, "Na tom nezáleží, to môžem zariadiť, je dokonalá. Má práve dostatok egoizmu."

Anjelovi sa zarazil dych  "Egoizmus? Je to vari cnosť?"

Boh prikývol. "Ak sa nebude vedieť od svojho dieťaťa odlúčiť, neprežije. Áno, je to žena, ktorú požehnám nie celkom dokonalým dieťaťom. Ešte to nevie,  ale budú jej závidieť. Nikdy nebude považovať krôčik za niečo obyčajné. Nikdy nebude brať za samozrejmosť hovorené slovo. Keď jej dieťa povie po prvý krát, “mama“, bude svedkom zázraku a bude si to uvedomovať. Keď bude svojmu slepému dieťaťu opisovať strom, alebo západ slnka, uvidí ho, ako málokto. Dovolím jej jasne vidieť veci, ktoré vidím ja... ľahostajnosť, krutosť, zaujatosť a predsudky...a dám jej silu povzniesť sa nad to. Nikdy nebude sama. Budem pri nej každý deň, každú minútu po celý jej život, lebo bude vykonávať moju prácu tak neomylne, ako keby som bol pri nej."

"A čo s jej patrónom Bože?", spýtal sa anjel s perom pripraveným vo vzduchu.

Boh sa usmial "Zrkadlo postačí".

 

Erma Bombeck