PRISPIEVAJÚCE NA ZDRAVOTNÉ POMÔCKY:

DETSKÝ FOND SR – KONTO BARIÉRY       

Adresa:         Radničné nám. 1, 821 05 Bratislava, SR

tel.:               +421/2/43 63 43 54, +421/2/43 42 26 34                     

e-mail:           dfsr@dfsr.sk

www:              www.dfsr.sk

 

ORGANIZÁCIA MUSKULÁRNYCH DYSTROFIKOV V SR  

Adresa:         Vrútocka 8821 04 Bratislava 2, SR

tel.:               +421/02/4341 1686, 0911 268 688                    

e-mail:           omd@omdvsr.sk

www:              www.omdvsr.sk

 

NADÁCIA J&T       

Adresa:         Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SR

tel.:               +421 2 5941 8416, +421 2 5941 8411                  

e-mail:           nadaciajt@nadaciajt.sk

www:              www.nadaciajt.sk

 

 

PRISPIEVAJÚCE NA REHABILITAČNÉ POBYTY:

NADÁCIA SPP     

Adresa:         P.O.BOX 147, 810 00  Bratislava, SR

tel.:               +421/2/54 64 46 83, 0917 125 810               

e-mail:           projekty@nadaciaspp.sk

www:              www.nadaciaspp.sk

 

APPA     

Adresa:         Na medzi 2/a, 831 06  Bratislava, SR

tel.:               +421 33 771  81 07     

e-mail:           info@appa.sk   

www:              www.appa.sk

 

 

INÁ FORMA POMOCI:

DOBRÝ ANJEL      

Adresa:         Karpatská 3256/15, 058 01  Poprad, SR

tel.:               +421/52/43 13 757, 0907 152 459               

e-mail:           info@dobryanjel.sk

www:              www.dobryanjel.sk

 

NADÁCIA ŽELAJ SI       

Adresa:         Záhradnícka 18, 900 28  Ivanka pri Dunaji, SR

tel.:               +421/2/43 63 43 54, +421/2/43 42 26 34                     

e-mail:           zelajsi@zelajsi.sk

www:              www.zelajsi.sk

 

ĽUDIA ĽUĎOM   

Adresa:         Borská 6841 04  Bratislava, SR

tel.:               +421 2 35 000 567     

e-mail:           info@ludialudom.sk   

www:              www.ludialudom.sk

 

ĎAKUJEME 

Adresa:         Muškátova 23, 900 55 Lozorno, SR 

tel.:               +421 949 428 239     

e-mail:           tvrdonova@dakujeme.sk   

www:              http://dakujeme.sme.sk/

 

NADÁCIA PONTIS - SRDCE PRE DETI 

Adresa:         Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, SR 

tel.:               +421 911 522 554

e-mail:           srdcepredeti@nadaciapontis.sk  

www:              www.dobrakrajina.sk/srdce-pre-deti

 

POMOC DEŤOM V OHROZENÍ 

Adresa:         Heydukova 6, 811 08 Bratislava, SR 

tel.:               +421 902 148 346

e-mail:           nadacia@pomocdetom.sk  

www:              www.pomocdetom.sk

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DAMI     

Adresa:         Škultétyho 9, 080 01  Prešov, SR

tel.:                0907/216 194,  0907/185 798           

e-mail:           dami@tym.sk  

www:              www.dami.tym.sk