Spinálna svalová atrofia (SMA) je dedičné nervovosvalové ochorenie. Je charakterizované degeneráciou šedej hmoty v predných rohoch miechy, ktoré vedie k úbytku svalových buniek. Pacienti so SMA buď vôbec nenadobudnú schopnosť sedieť, stáť, chodiť alebo ak aj áno, objavením sa príznakov choroby túto schopnosť postupne strácajú. Chorobou nie sú postihnuté kognitívne funkcie - duševný a citový vývoj. Medzi najčastejšie prejavy ochorenia patrí hypotónia, svalová slabosť a areflexia alebo zmenšené šľachové reflexy.

Pravdepodobnosť výskytu je 1 na 6 000 novonarodených detí.

Hoci spinálna svalová atrofia je oficiálne zaradená do kategórie "vzácnych" ochorení, medzi smrteľnými dedičnými chorobami zaujíma druhé miesto.