Program Klíč sa občas venuje aj chorobám, ktoré nie sú príliš známe. Medzi tieto choroby môžeme zaradiť aj spinálnu svalovú atrofiu (SMA).

V programe je zachytené, ako sa žije s týmto ochorením, aké služby a programy je možné využiť v rámci projektu Podpora rodín s ochorením spinálna svalová atrofia, ktorý realizuje občianske združenie Kolpingova rodina Smečno.

Dokumentárny film priblíži osud troch rodín, kde vyrastajú deti so spinálnou svalovou atrofiou. Tieto deti potrebujú nepretržitú celodennú starostlivosť, ale aj v tejto situácii sa im ich rodičia snažia obetavo zaistiť pokiaľ možno čo najnormálnejší život a detstvo.

Kolpingova rodina Smečno pomáha rodinám, v ktorých je pacient so SMA. Ponúka dôležité informácie, poskytuje služby v sociálnej a právnej oblasti, požičiava pomôcky, atď...

 


Dokumentárny film je možné prezrieť z archívu Českej televízie prostredníctvom nasledujúceho odkazu: